(0-294) 25-7-74

Контактни данни на кметството

  • Email : secretar@taraclia.md

    Връзки с обществеността : (0-294) 92-4-59

    факс : (0-294) 25-7-74

Заповядайте при нас

Адрес на кметството на град Тараклия

улица Ленина, 128

Град Тараклия

Напишете ни съобщение

Как да регистрирам еднолична търговия

ВНИМАНИЕ!Анонимните петиции или петиции, в които не са въведени идентификационни данни на лицето, не се вземат под внимание.

Формуляр за попълване