(0-294) 25-7-74

Контактни данни на кметството

  • Email : secretar@taraclia.md

    Връзки с обществеността : (0-294) 92-4-59

    факс : (0-294) 25-7-74

Заповядайте при нас

Адрес на кметството на град Тараклия

улица Ленина, 128

Град Тараклия

Напишете ни съобщение

Регистрация онлайн приемна

ВНИМАНИЕ! За да поискате аудиенция при един от служителите моля попълнете формуляра за кандидатстване и ние ще Ви съобщим чрез електронна поща датата и часа на аудиенцията

Програмирайте се на онлайн аудиенция